Artikel in het ND – 3 Juni 2022

Zaterdag 3 juni een artikel in het ND met een interview over eten met Iris Frederix geschreven door Marco Bosman en de foto’s door Jeroen Jumelet. Naast haar kunstenaar zet Iris zich in voor dierenwelzijn. Veel leesplezier!